प्रोफाइल
Radio Presenters
Som Suseli

Som Suseli
Station Manager
9852680203
Ilam
r.nepalbani@gmail.com

Mousam  Basnet

Mousam Basnet
Chief Technician
00
Ilam
m.nepalbani@gmail.com

Sabita Pandey

Sabita Pandey
RJ
..
Ilam
sabitailam@gmail.com

Urmila Subedi

Urmila Subedi
Vice station manager
.
ilam
urmilazina@gmail.com

Rajeev Neupane

Rajeev Neupane
Technician
.
ilam
r.nepalbani@gmail.com

Supriya Shrestha

Supriya Shrestha
RJ
..
Ilam
r.nepalbani@gmail.com

Susil Kumar Ghimire

Susil Kumar Ghimire
marketing manager
.
Kathmandu
susil.nepalbani@gmail.com

Devi Gautam

Devi Gautam
RJ
.
Ilam
r.nepalbani@gmail.com

Bimal Baidhya

Bimal Baidhya
RJ
.
ilam
r.nepalbani@gmail.com

Hari Nandan Niroula

Hari Nandan Niroula
RJ
.
ilam
r.nepalbani@gmail.com

Druga Dhungel

Druga Dhungel
RJ
.
ilam
r.nepalbani@gmail.com

Lila Thapa

Lila Thapa
RJ
.
Ilam
r.nepalbani@gmail.com

Prakash Thapa

Prakash Thapa
RJ
.
ilam
r.nepalbani@gmail.com

Romnath Acharya

Romnath Acharya
RJ
.
ilam
r.nepalbani@gmail.com

Ganesh Ghimire

Ganesh Ghimire
News collector/ Reporter
.
ilam
r.nepalbani@gmail.com

Madav Luitel

Madav Luitel
Technician
9817934366
Ilam
Madavkanxo@gmail.com

Bijaya Mukarung Rai

Bijaya Mukarung Rai
RJ
.
Ilam
.

Dipak Raj Sharma

Dipak Raj Sharma
Marketing Manager
9842627047
ilam
r.nepalbani@gmail.com

Sabbu Rajlawat

Sabbu Rajlawat
accountant
00
Ilam
r.nepalbani@gmail.com

Sujata Sunuwar

Sujata Sunuwar
R.J
00
Ilam
r.nepalbani@gmail.com

Prakash Basnet

Prakash Basnet
R.J
00
Ilam
r.nepalbani@gmail.com

पर्यटन
पोखरी निर्माणको लहर
पोखरी निर्माणको लहर

इलाम – जमुनामा रहेको ढाप सीमासार क्षेत्रलाई पोखरीको रुप दिइएपछि अहिले रमणीय भएको छ । करिव ३५ रोपनीमा पानी जमेपछि स्थानीय डुङ्गा चलाउने र माछा

भिडियो
फेसबुक